Välkommen till sanningen.nu!

 

 

Jag som äger denna domän och skriver på denna sida heter Dag Blomqvist.

Denna sida ersätter den förra; "Jesus i förståelsens ljus" som nu är nedlagd.

 

Här vill jag presentera det jag funnit i mitt sökande efter sanningen om vad som faktiskt står i bibeln och vad som inte står. Jag har då sökt även i bibelns grekiska (NT) och hebreiska (GT) grundtexter.

 

Min ambition är att vara så sanningsenlig som möjligt. Med det menar jag inte att jag har hela sanningen eller att sanningen är tänjbar utan bara att det jag skriver ner är det jag kan läsa, och därmed är det som står. Oavsett vad andra läser in och tolkar vad som står i texterna eller läser ut mellan raderna.

 

Jag är också öppen för debatt i de olika frågorna för att komma fram till hela och fulla sanningen. Men innan jag kommit dit är jag beredd att försvara det jag redan nu ser vad som faktiskt står i skriften.

 

Min ambition är att presentera det Jesus säger och det som andra har sagt som stämmer överens med Jesu egna ord. Man får då, enligt mitt förmenande, en lära som är mera trogen Jesu tankar, än om man utgår från en periferisk, ofta påhittad, tes som bara tar med det Jesus säger för att det ska legitimera den påhittade periferiska läran.

 

Denna sida är kyrkligt och partipolitiskt obunden. Så du behöver inte vara orolig att jag försöker värva dig för en viss kyrka, en sekt eller en viss politisk åsikt.

 

Min önskan är, om möjligt, att genom att presentera det jag funnit vidga ditt vetande om vad som Jesus faktiskt predikade så att du blir en hel och suverän människa med fullt ansvar för dina egna tankar, ord och gärningar inför den, till sin karaktär och art; himmelske, Fadern så att du inte hjälplös hamnar i den levande Gudens händer. Kunskap om sanningen är makt (en fungerande förmåga) - mot lögnen.

 

 

Ännu en gång: VÄLKOMMEN!

 

Vänligen

Dag

 

.

 

Rätt övning ger rätt färdighet.

 

 .

 

 

 

10.

"Ty den som vill älska livet
och se goda dagar,
han avhåller sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek;

11.

han vände sig bort ifrån det som är ont, och gör vad gott är,
han söker friden, och traktar därefter.

12.

Ty Herrens ögon är vända till de rättfärdiga,
och hans öron till deras bön.
Men Herrens ansikte är emot dem som gör det onda."

[1 Petr. 3:10-12]

 

 

 

 

 

Med tanke på EUs censur på Internet, den s.k. PUL-lagen,

 som jag anser strider mot svensk grundlagsskyddad yttrandefrihet vill jag säga följande:
Härmed giver jag dig tillstånd att på Internet fritt publicera,

nämna, mitt namn så mycket du vill.

 

Du får även kopiera och använda dig av mina texter hur mycket du vill.